Familieterapi

Familieterapeut Dorte Nielsen

• Hvad det er og hvordan det virker •
Om Dorte Nielsen

Familieterapeut Dorte Nielsen

Jeg er 63 år, født og opvokset i Århus og bosiddende på Frederiksberg i København. Oprindelig uddannet socialpædagog, i hvilken egenskab jeg bl.a. har beskæftiget mig med psykisk handicappede børn og unge samt adfærdsvanskelige og krænkede unge. Jeg har arbejdet i Frederiksberg kommune i 6 år som familierådgiver i Bøgen der er en forebyggende indsats overfor unge i samarbejde med deres familie.

I 4 år var jeg ansat i Hvidovre Kommune som familie-konsulent på Poppelgården. På Poppelgården familiecenter arbejdede jeg med hele familien, for at udvikle hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer i familien. Har desuden i flere år arbejdet med unge med spiseforstyrrelser. Jeg er nu ansat i Københavns kommune som kontaktperson for psykisk sårbare med diagnosen spiseforstyrrelse. Sideløbende med mit arbejde har jeg taget en uddannelse ved Kempler Instituttet i oplevelsesorienteret familie-terapi og procesorienteret pædagogik. 

Siden 2001 har jeg haft privat praksis på Østerbro. I juni 2009 har jeg afsluttet en coach uddannelse i Mindjuice regi, ligesom jeg har afsluttet Nada-akupunktør uddannelse i NADA-Danmark regi. Jeg arbejder med såvel familier som individer. Målet for familien er at styrke evnen til at forholde sig til indbyrdes forskelligheder på en sådan måde, at alle medlemmerne kan udvikle sig maksimalt. Alle ønsker at være værdifulde for andre, især familien. Målet for individet er at finde styrke, selvtillid og selvværd og derigennem blive et helt menneske. 

Hos mig i Familieterapi får I konkrete værktøjer,. I kan bruge til at lytte og tale sammen på nye måder. Hjælp til at forstå og rumme hinandens følelser og oplevelser uden at føle jer forkerte, mulighed for at tale om fortid, nutid og fremtid i trygge rammer. Nye opmærksomheder på, hvordan I påvirker hinanden samt hjælp til ikke at trække jer fra hinanden, når I udtrykker jeres sårbarheder, frustrationer over for hinanden. Gennem mine 25 år som familie-terapeut har mange familier givet udtryk for, at de føler sig hjulpet efter blot 2-3 samtaler.

Book aftale

Ønsker du at foretage en reservation eller har du spørgsmål?

Ring til os på 2673 1318, eller book en aftale online.